Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1962:514 · Visa fulltext
Kungörelse (1962:514) angående indrivning i Danmark, Finland, Island eller Norge av underhållsbidrag
Departement: Justitiedepartementet DOM
Ändring, SFS 1976:814
Rubrik: Förordning (1976:814) om ändring i kungörelsen (1962:514) angående indrivning i Danmark, Finland, Island eller Norge av underhållsbidrag
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1978:865
Rubrik: Förordning (1978:865) om ändring i kungörelsen (1962:514) angående indrivning i Danmark, Finland, Island eller Norge av underhållsbidrag
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1983:873
Rubrik: Förordning (1983:873) om ändring i kungörelsen (1962:514) angående indrivning i Danmark, Finland, Island eller Norge av underhållsbidrag
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1984-01-01
Ändring, SFS 1989:138
Rubrik: Förordning (1989:138) om ändring i kungörelsen (1962:514) angående indrivning i Danmark, Finland, Island eller Norge av underhållsbidrag
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1989-06-01
Ändring, SFS 1992:246
Rubrik: Förordning (1992:246) om ändring i kungörelsen (1962:514) angående indrivning i Danmark, Finland, Island eller Norge av underhållsbidrag
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1992-06-01
Ändring, SFS 1992:1039
Rubrik: Förordning (1992:1039) om ändring i kungörelsen (1962:514) angående indrivning i Danmark, Finland, Island eller Norge av underhållsbidrag
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1993-01-01
Ändring, SFS 2002:91
Rubrik: Förordning (2002:91) om ändring i kungörelsen (1962:514) angående indrivning i Danmark, Finland, Island eller Norge
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 2002-04-01
Ändring, SFS 2003:907
Rubrik: Förordning (2003:907) om ändring i kungörelsen (1962:514) angående indrivning i Danmark, Finland, Island eller Norge av underhållsbidrag
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2006:753
Rubrik: Förordning (2006:753) om ändring i kungörelsen (1962:514) angående indrivning i Danmark, Finland, Island eller Norge av underhållsbidrag
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 2006-07-01