Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1959:517 · Visa fulltext
Lag (1959:517) om förlängning av tiden för vissa servitut
Departement: Näringsdepartementet RSL
Förarbeten: Prop. 1959:167; 3LU 1959:25; Rskr 1959:324
Ändring, SFS 1969:693
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1971:835
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Förarbeten: Prop. 1971:133, JoU 60, rskr 277
Ändring, SFS 1981:790
Rubrik: Lag (1981:790) om ändring i lagen (1959:517) om förlängning av tiden för vissa servitut
Omfattning: ändr. 5, 7 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351