Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1955:563 · Visa fulltext
Kungörelse (1955:563) rörande tillämpningen av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.
Departement: Socialdepartementet
Förarbeten: Jfr prop. 1955:53; 2LU 1955:9; Rskr 1955:116