Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1904:26 s.1 · Visa fulltext
Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
Departement: Justitiedepartementet L2
Ändring, SFS 1915:436
Omfattning: ändr. 1 kap 2-4, 7, 8 §§, 2 kap, 3 kap, 5 kap 2, 4 §§
Ändring, SFS 1921:194
Omfattning: ändr. 1 kap 5, 8 §§
Ändring, SFS 1924:340
Omfattning: ändr. 4 kap; nytt 5 kap
Ändring, SFS 1931:154
Omfattning: upph. 4 kap 7 §, 5 kap 9 §; ny 6 kap 5 §
Ändring, SFS 1934:50
Omfattning: ändr. 6 kap 2, 3 §§
Ändring, SFS 1947:188
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §
Ändring, SFS 1947:444
Omfattning: ny 6 kap 4 a §
Ändring, SFS 1949:384
Omfattning: nuvarande 6 kap betecknas 7 kap; ändr. författningsrubr., 3 kap 3 §, 4 kap 3 §, 5 kap 4 §, nya 7 kap 5 §; nytt 6 kap med rubr.
Ändring, SFS 1959:252
Omfattning: ändr. 1 kap 5, 8 §§
Ändring, SFS 1964:727
Omfattning: ändr. 7 kap 2, 4 a §§
Ändring, SFS 1968:759
Omfattning: ändr. 1 kap 3, 4 §§
Ändring, SFS 1969:266
Omfattning: ändr. 5 kap 4 §
Ändring, SFS 1969:721
Omfattning: ändr. 7 kap 5 §
Ändring, SFS 1969:722
Omfattning: ikrafttr. av 1969:721
Ändring, SFS 1971:797
Omfattning: upph. 6 kap; ändr. författningsrubr., 7 kap 5 §
Förarbeten: Prop. 1971:113, LU 16, rskr 248
Ändring, SFS 1973:942
Omfattning: upph. 2 kap, 7 kap 4 a §; ändr. 1 kap 1-9 §§, 3 kap 1-7 §§, 7 kap 1-4, 5 §§, rubr. till 3 kap; nya 3 kap 8-12 §§
Förarbeten: Prop. 1973:158, LU 1973:42, rskr 1973:364
Ändring, SFS 1976:1120
Rubrik: Lag (1976:1120) om ändring i lagen (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 5, 6, 8, 9 §§, 3 kap 2, 9, 12 §§, 4 kap 1 §, 5 kap 1, 4, 5 §§, 7 kap 5 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:32, LU 1976/77:13, rskr 1976/77:65
Ändring, SFS 1977:657
Rubrik: Lag (1977:657) om ändring i lagen (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
Omfattning: ändr. 5 kap 5 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:63, KU 1976/77:45, rskr 1976/77:336
Ändring, SFS 1987:795
Rubrik: Lag (1987:795) om ändring i lagen (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
Omfattning: ändr. 3 kap 12 §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:86, LU 1986/87:26, rskr 1986/87:247
Ändring, SFS 1988:1322
Rubrik: Lag (1988:1322) om ändring i lagen (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
Omfattning: ändr. 5 kap 1-6, 8 §§, 7 kap 5 §, rubr. till 5 kap
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:14, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1994:1436
Rubrik: Lag (1994:1436) om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
Omfattning: ändr. 4 kap 1 §, 5 kap 1, 4 §§
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:251, bet. 1994/95:LU3, rskr. 1994/95:29
Ändring, SFS 1997:352
Rubrik: Lag (1997:352) om ändring i lagen (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:113, bet. 1996/97:LU17, rskr. 1996/97:244
Ändring, SFS 1998:367
Rubrik: Lag (1998:367) om ändring i lagen (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
Omfattning: ny 1 kap 10 §
Ikraft: 1998-10-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226
Ändring, SFS 2001:395
Rubrik: Lag (2001:395) om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
Omfattning: ny 7 kap 6 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:98, bet. 2000/01:LU22, rskr. 2000/01:217
Ändring, SFS 2004:144
Rubrik: Lag (2004:144) om ändring i lagen (1904:26 s 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
Omfattning: upph. 1 kap 2, 3, 10 §§; ändr. 1 kap 1, 7 §§; ny 1 kap 8 a §
Ikraft: 2004-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:48, bet. 2003/04:LU19, rskr. 2003/04:180
Ändring, SFS 2005:431
Rubrik: Lag (2005:431) om ändring i lagen (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:136, bet. 2004/05:LU26, rskr. 2004/05:269
Ändring, SFS 2008:449
Rubrik: Lag (2008:449) om ändring i lagen (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
Omfattning: ändr. 7 kap 6 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:98, bet. 2007/08:CU22, rskr. 2007/08:218, EUTL338/2003 s1
CELEX-nr: 32003R2201
Ändring, SFS 2009:256
Rubrik: Lag (2009:256) om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 7, 8 §§, 3 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2009-05-01
Förarbeten: Bet. 2008/09:CU19, rskr. 2008/09:208
Ändring, SFS 2011:604
Rubrik: Lag (2011:604) om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
Omfattning: ändr. 3 kap. 6 §
Ikraft: 2011-06-18 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:120, bet. 2010/11:CU24, rskr. 2010/11:260
Ändring, SFS 2012:320
Rubrik: Lag (2012:320) om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
Omfattning: ändr. 7 kap. 6 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:85, bet. 2011/12:CU23, rskr. 2011/12:219, EUTL338/2003 s1
CELEX-nr: 32003R2201
Ändring, SFS 2012:828
Rubrik: Förordning (2012:828) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (1996 års Haagkonvention)
Omfattning: ikrafttr. av 2012:320
Ändring, SFS 2014:379
Rubrik: Lag (2014:379) om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
Omfattning: ändr. 1 kap. 8 a §
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:208, bet. 2013/14:JuU30, rskr. 2013/14:263
Ändring, SFS 2014:913
Rubrik: Lag (2014:913) om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
Omfattning: ändr. 3 kap. 8 §
Ikraft: 2015-01-10 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380
Ändring, SFS 2018:1973
Rubrik: Lag (2018:1973) om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
Omfattning: ändr. 1 kap. 8 a §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.