Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1845:50 s.1 · Visa fulltext
Lag (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva
Departement: Justitiedepartementet L2
Ändring, SFS 1907:36 s.45
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ändring, SFS 1921:243
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1946:840
Omfattning: ändr. 1, 3, 4 §§
Ändring, SFS 1947:470
Omfattning: ändr. 1-3 §§
Ändring, SFS 1963:256
Omfattning: ändr. 3 § 3 p
Ändring, SFS 1966:457
Omfattning: ny 3 a §
Ändring, SFS 1966:648
Omfattning: ändr. tid för ikrafttr. av 1966:457
Ändring, SFS 1970:442
Omfattning: ändr. 1, 2, 4 §§
Förarbeten: Prop. 1970:13, 1LU 17, rskr 101
Ändring, SFS 1970:853
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: Prop. 1970:136, 1LU 65, rskr 449
Ändring, SFS 1977:673
Rubrik: Lag (1977:673) om ändring i förordningen (1845:50 s.1) i avseende på handel om lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Förarbeten: Prop. 1976/77:63, KU 1976/77:45, rskr 1976/77:336
Ändring, SFS 1981:800
Rubrik: Lag (1981:800) om ändring i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Ändring, SFS 1984:657
Rubrik: Lag (1984:657) om ändring i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:128, LU 1983/84:36, rskr 1983/84:413
Ändring, SFS 1987:691
Rubrik: Lag (1987:691) om ändring i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:90, LU 1986/87:32, rskr 1986/87:320
Ändring, SFS 1988:386
Rubrik: Lag (1988:386) om ändring i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:152, LU 1987/88:34, rskr 1987/88:309
Ändring, SFS 1996:249
Rubrik: Lag (1996:249) om ändring i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Ändring, SFS 1996:767
Rubrik: Lag (1996:767) om ändring i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1996-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:5, bet. 1995/96:LU11, rskr. 1995/96:279
Ändring, SFS 1997:361
Rubrik: Lag (1997:361) om ändring i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:116, bet. 1996/97:SkU19, rskr. 1996/97:251
Ändring, SFS 2003:532
Rubrik: Lag (2003:532) om ändring i lagen (1845:50 s.1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva
Omfattning: upph. 3 a §; ändr. 3 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222
Ändring, SFS 2006:674
Rubrik: Lag (2006:674) om ändring i lagen (1945:50 s1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2018:473
Rubrik: Lag (2018:473) om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter säljarens vård kvarbliva
Omfattning: ny 5 §
Förarbeten: Prop. 2017/18:117, bet. 2017/18:CU30, rskr 2017/18:259