Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Uppdrag att se över och föreslå anpassningar av författningar som departementet förfogar över till EU:s dataskyddsförordning (A 2016:B)
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Status: Bokstavskommitté
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande: 2016-06-10
Ek Oldsjö, Maria
fr.o.m. 2016-08-01 t.o.m. 2017-05-31
Weiner, Tove ämnessakkunnig
fr.o.m. 2016-08-01 t.o.m. 2017-05-31
Direktiv för uppdraget, se dnr A2016/0127/SV
Utredningen har avgett
Uppdraget ska slutrapporteras 31 maj 2017.