Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Tilläggsdirektiv till Uppdragsarkeologiutredningen (Ku 2004:03), Dir. 2005:33
Departement: Utbildnings- och kulturdepartementet
Beslut: 2005-03-17
Beslut vid regeringssammanträde den 17 mars 2005 Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 19 februari 2004 tillkallade chefen för Kulturdepartementet en särskild utredare med uppdrag att se över vissa frågor på det uppdragsarkeologiska området (dir. 2004:22). Utredaren skulle enligt direktiven redovisa uppdraget senast den 30 april 2005. Utredningstiden förlängs, vilket innebär att utredaren skall redovisa sitt uppdrag senast den 31 augusti 2005. (Utbildnings- och kulturdepartementet)