Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Tilläggsdirektiv till kommittén om avveckling av Civilbefälhavaren i Södra civilområdet, Civilbefälhavaren i Mellersta civilområdet och Civilbefälhavaren i Norra civilområdet (Fö 2000:01), Dir. 2001:59
Departement: Försvarsdepartementet
Beslut: 2001-06-28
Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2001. Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 27 januari 2000 (dir 2000:5) tillkallade chefen för Försvarsdepartementet en kommitté med uppgift att genomföra avvecklingen av Civilbefälhavaren i Södra civilområdet, Civilbefälhavaren i Mellersta civilområdet och Civilbefälhavaren i Norra civilområdet. Kommittén skall enligt direktiven lämna en rapport om avvecklingsarbetet i dess helhet senast den 31 mars 2001. Regeringen beslutade den 26 oktober 2000 att kommittén skulle redovisa resultatet av sitt arbete senast den 30 juni 2001. Med ändring av denna tidpunkt skall kommittén redovisa resultatet av sitt arbete och slutligt bokslut senast den 30 september 2001. Undantag från kravet att lämna delårsrapport enligt 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag medges. (Försvarsdepartementet)