Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Tilläggsdirektiv till Integrationspolitiska maktutredningen (Ku 2002:2), Dir. 2001:111
Departement: Näringsdepartementet
Beslut: 2001-12-20
Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2001. Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 7 september 2000 (dir. 2000:57) tillkallade statsrådet Ulrica Messing en särskild utredare med uppdrag att beskriva och analysera fördelningen av makt och inflytande inom olika delar avdet svenska samhället ur ett integrationspolitiskt perspektiv. Ett slutbetänkande skulle enligt direktiven lämnas senast den 31 december 2003. Utredaren har därefter hemställt att slutbetänkandet ska lämnas senast den 31 december 2004. Med ändring av beslutet den 7 september 2000 beslutar regeringen att utredaren ska lämna slutbetänkandet senast den 31 december 2004. (Näringsdepartementet)