Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Tilläggsdirektiv till 2000 års ägarlägenhetsutredning (Ju 2001:04), Dir. 2001:105
Departement: Justitiedepartementet
Beslut: 2001-11-29
Beslut vid regeringssammanträde den 29 november 2001. Sammanfattning av uppdraget 2000 års ägarlägenhetsutredning (Ju 2000:04) skall redovisa sitt uppdrag senast den 15 mars 2002. Uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 6 april 2000 (dir. 2000:27) tillkalladechefen för Justitiedepartementet en särskild utredare med uppdrag att utreda frågan om en ny boendeform som ger en med äganderätt jämförlig rätt till en enskild lägenhet i ett flerbostadshus (ägarlägenheter). Utredningen, som har antagit namnet 2000 års ägarlägenhetsutredning (Ju 2000:04), skulle enligt direktiven redovisa uppdraget senast den 1 juni 2001. Regeringen beslutade den 23 maj 2001 att denna tid skulle förlängas till den 15 december 2001. Utredningen har nu begärt att tiden förlängs ytterligare. Med ändring av den senast beslutade tiden skall utredningen redovisa sitt uppdrag senast den 15 mars 2002. (Justitiedepartementet)