Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Tilläggsdirektiv till Utredningen om erfarenheterna av branden i Göteborg den 29-30 oktober 1998 (Fö 1999:02), Dir. 2000:72
Departement: Försvarsdepartementet
Beslut: 2000-10-12
Dir. 2000:72 Beslut vid regeringssammanträde den 12 oktober 2000. Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 10 juni 1999 (dir. 1999:46) tillkallade chefen för Försvarsdepartementet en särskild utredare med uppdrag att kartlägga och sammanställa resultaten av de olika utredningsaktiviteter som genomförts med anledning av branden i Göteborg den 29-30 oktober 1998. Utredningen skall enligt direktiven vara slutförd senast den 31 maj 2000. Regeringen har därefter beslutat att förlänga tiden för uppdraget till den 1 oktober 2000 (dir. 2000:34). Med ändring av denna tidpunkt skall utredningen redovisa resultatet av sitt arbete senast den 15 december 2000. (Försvarsdepartementet)